Hotarari Consiliu

Hotarari Consiliu

Știri | Anunțuri

Cuvântul primarului

Dragi cetățeni ai comunei Bălănești,
Suntem la ora bilanțului celui de-al doilea mandat, celor opt ani de când m-ați ales ca reprezentant al Dumneavoastră, într-o funcție, pe care, spuneam –deși eram destul de tânăr pentru a o ocupa – a trebuie să o pot cinsti, respecta și duce mai departe.
Vreau să vă spun astăzi, că vă mulțumesc pentru încrederea ce mi-ați acordat-o, pentru încrederea cu care m-ați învestit în vremuri bune și mai puțin bune.
Anul 2020 este și Anul Mare, așa cum îl numeau bunicii noștri, este și anul în care parcă Dumnezeu ne-a pus la încercare, trecând cu toții prin pandemia provocată de nemilosul virus COVID 19, dar credința și încrederea în Puterea Divină ne-a făcut să mergem mai departe, să fim în continuare umani și la fel de înțelegători.
Comuna Bălănești – cum spuneam, locul drag inimii noastre, locul de unde plecăm și străbatem lumea în lung și lat, locul de suflet în care odată și odată ne întoarcem cu drag și smerenie – glia în care ne-am născut și în care ne vom întoarce, capătă pe zi ce trece o nouă imagine, o nouă față.
Din ce ne-am propus să facem împreună – drumuri, poduri, punți, alimentare cu apă, gaze, canalizare, sistem de iluminat public în fiecare sat, rețele de internet, cablu TV, școli și grădinițe modernizate, evenimente cultural artistice, renovări de biserici, să avem grijă de seniorii și tinerii noștri, să facem curățenie, să plantăm pomi, flori, copaci, să încălzim bisericile și nu în ultimul rând să ne apropiem unii de alții, să ne iubim și să ne respectăm – putem spune că am realizat, dar mai sunt multe de făcut în comuna noastră.
Acum patru ani, vă spuneam, fiind sigur că nimic din toate aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat, dacă n-ați fi fost Dumneavoastră, cetățenii dragi sufletului meu, cei cu care împreună îmi doresc să realizez ce mi-am propus și ce ne-am propus.
Vă mulțumesc din suflet pentru faptul ca ati hotărât să continuăm împreună, intr-un nou mandat, pentru a putea duce la bun sfârșit ceea ce am demarat.

Cu drag, primar Ovidiu Pungan

Proiecte finalizate

 • Renovarea, modernizarea și dotarea Căminului cultural din sat Glodeni, comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin PNDR, S.M. 7.6
 • Modernizarea drumurilor de interes local în satele: Bălănești, Cânepești, Voiteștii din Deal, Glodeni și Ohaba, comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin PNDR, S.M. 7.2
 • Reabilitarea podului peste pârâul Amaradia, la Ohaba, comuna Bălănești, jud. Gorj. Proiect finanțat prin PNDL I.
 • Lucrări de pietruire (intretinere) drumuri de exploatatie agricola De 8, De 9, De 10 din satul Voitestii din Vale,comuna Bălănești, județul Gorj.Proiect finanțat prin bugetul local.
 • Reparații curente sediul vechi Primărie (Percepție),sat Voitestii din Vale, com. Bălănești, jud. Gorj transformat în Cabinet medical, Cabinet stomatologic și Farmacie. Proiect finanțat prin bugetul local.
 • Nomenclator stradal comuna Bălănești, jud. Gorj. Proiect finanțat prin bugetul local.
 • Supravegherea video și introducere WI-FI in comuna Bălănești, jud. Gorj. Proiect finanțat prin bugetul local.
 • Modernizare retea de iluminat public la intrare in satul Bălănești, L=2,00 Km, comuna Bălănești, jud. Gorj. Proiect finanțat prin CEZ Oltenia.

Proiecte în curs de implementare

 • Refacere DC 15 Voitestii din Vale – Blindări, la km 1+800 – 2+000 (alunecare teren Baltoci). Proiect finanțat prin MDRAP – CNI.SA
 • Înființarea rețelei de canalizare și construire stație epurare a apelor uzate în comuna Bălănești, satele: Bălănești, parțial Voitestii din Vale, parțial Voitestii din Deal, parțial Glodeni, județul Gorj. Proiect înaintat prin PNDL I.
 • Reabilitare covor asfaltic pe drumul comunal DC 15 Voitestii din Vale – Glodeni, comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin PNDL II
 • Extindere sursă de alimentare cu apă- sursa Cânepești, comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin PNDL II
 • Modernizarea drumului comunal DC 15 Ohaba-Blidari si reabilitarea drumurilor stradale in comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin PNDL II
 • Construire pod sat Ohaba, la Ciucur, comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin PNDL II
 • Reabilitare, modernizare și schimbare destinație din Scoală primară nr. 2 Bălănești în „Centrul multifuncțional pentru persoane aflate în situații de risc social pentru adulți și copii”. Proiect finanțat prin PNDR mas. 19.2.
 • Modernizare rețea de iluminat public stradal în comuna Bǎlǎnesti, satele:Bǎlǎnesti, parțial Voitestii din Vale, județul Gorj. Proiect finanțat prin bugetul local.
 • Înființare sistem distribuție gaze naturale în satele Voitestii din Vale, Balǎnesti, Glodeni și Voitestii din Deal, apartinătoare comunei Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Socialǎ finanțat prin C.J.Gorj.
 • Reabilitare și modernizare drum județean DJ 665 A. Proiect finanțat prin C.J.Gorj.
 • Lucrări de refacere infrastructură și parte carosabilă a drumurilor de exploatație De5, De6 si De7, satele Bălănești, Glodeni și Ohaba, comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin bugetul de stat.
 • Construire Sală de sport la Școala Ion Popescu-Voitești, sat Voiteștii din Vale, jud. Gorj – cu o capacitate de 102 locuri. Proiect finanțat orin MDRAP – CNI.SA. -Implementarea stemei comunei. Proiect finanțat prin bugetul local.
 • Amenajare peisagistică și construire împrejmuire sediu Primărie. Proiect finanțat prin bugetul local.
 • Amenajare teren de joacă copii la Gădinița dub satul Voiteștii din Vale, comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin bugetul local.
 • Servicii informatice mobile-informer pentru Primăria Comunei Bălănești privind transmiterea către cetățeni a informațiilor introduse în format text și/sau imagine. Proiect finanțat prin bugetul local.
 • Eficiență energetică și gestionarea inteligentă a energiei pentru iluminat public stradal în comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin Agenția Fondului de Mediu.
 • Ecologizare și protejarea mediului înconjurător prin colectarea selectivă a deșeurilor în comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin PNDR, S.M. M7 4A.
 • Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Ion Popescu-Voitești, comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin P.O.R.,axa 10.
 • Consolidare- restaurare Casa Memorială Ion Popescu-Voitești, sat Voiteștii din Vale, comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin Consiliul Județean Gorj.
 • Construire și dotare anexă socială la Biserica Sfânta Paraschiva, sat Voiteștii din Vale, comuna Bălănești, județul Gorj. P.N.D.L. prin Compania Națională de Investiții –S.A.
 • Construire Grădiniță cu program normal, sat Voiteștii din Vale, comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin Programul aprobat de Ministerul Educației Naționale.
 • Revitalizare meșteșuguri și amenajarea spațiului pentru promovarea produselor tradiționale -locale în comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin P.N.D.R. măsura M8/ 6B.

Proiecte în curs de proiectare

 • Construire centrală fotovoltaică în comuna Bălănești, în satul Voiteștii din Deal, județul Gorj. Proiect finanțat prin Agenția pentru Fondul de Mediu.
 • Reabilitare și modernizare covor asfaltic drum comunal DC 15, sat Ohaba, comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social
 • Modernizare și reabilitare Drum comunal DC 5, Voiteștii din Deal, comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social
 • Reabilitarea Monumentului Eroilor și expertiză tehnică la “Școala cu Vultur”, comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin buget local
 • Reabilitare și modernizare Biserica din satul Glodeni, comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin bugetul local și bugetul de stat.
 • Susținerea financiară a parohiilor de pe raza comunei Bălănești
 • Construirea unor capele la parohiile din satele Bălănești, Voiteștii din Vale si Glodeni
 • Reabilitare-restaurare monument istoric “Ruinele Bisericii Sparte”, sat Bălănești, comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin bugetul local și bugetul de stat.
 • Introducerea sistem alimentare cu apă în satele Ohaba și Blidari, județul Gorj.
 • Reabilitare și modernizare covor asfaltic drum comunal DC 5 sat Voiteștii din Deal, comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social.
 • Achiziționare buldoexcavator și sărăriță. Proiect finanțat prin bugetul local și fonduri nerambursabile.
 • Extindere rețea de canalizare în comuna Bălănești, județul Gorj. Proiect finanțat prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social și fonduri nerambursabile.
 • Reabilitare și modernizare Școală primară sat Glodeni și schimbare destinație în Centrul medical de permanență. Proiect finanțat prin bugetul local și fonduri nerambursabile.
 • Alimentarea cu energie electrica a bisericii “La Toropi”, sat Bălănești, com. Bălănești.
 • Regularizarea albiei pârâului Amaradia. Proiect finanțat prin bugetul de stat și bugetul local.
 • Construirea de punți peste pârâul Amaradia. Proiect finanțat prin bugetul de stat și bugetul local.
 • Schimbarea destinației Școlii generale Glodeni în Centru SPA și săli de tratament. Finanțare din fonduri europene.
 • Atragerea de fonduri europene, prin G.A.L. Gilort, de catre mediul privat din com. Bălănești pentru măsurile agricole și nonagricole.
  Construire și montare troiță în zona Cioăști, com. Bălănești, jud. Gorj.
  Introducerea rețelei de iluminat în Dealul Viilor (sate Glodeni si Ohaba).

Teritoriul administrativ actual al comunei Bălăneşti ca şi reţeaua de localităţi existente (un număr de 7 sate din care Voiteştii din Vale este satul de centru iar cele 6 sate aparţinătoare sunt Bălăneşti, Blidari, Cînepeşti, Glodeni, Ohaba şi Voiteştii din Deal) au fost aprobate prin Legea nr. 2/1968 de organizare administrativ – teritorială a ţării.

Primărie

Evenimente

Obiective turistice

Personalități locale

Ion Popescu Voitesti

Ion Popescu-Voiteşti este un savant gorjean, care a avut o contribuţie deosebit de importantă la dezvoltarea industriei extractive prin descoperirea de zăcăminte de sare şi petrol.
Citeste mai mult...

Casa memoriala

Casa Memorială „Ion Popescu-Voitești” este un muzeu județean din Voiteștii din Vale .Monument de arhitectură , construită în 1941 de arh. Iulius Doppelreiter, casa adăpostește.
Citeste mai mult...