Formular Stare civilă

Acte necesare pentru încheierea căsătoriei între cetățenii români.

 1. Actele de identitate ale viitorilor soți – originale și copii.
 1. Certificatele de naștere ale viitorilor soți – originale și copii.
 1. Certificatele medicale privind starea sănătății, valabile 14 zile inclusiv data căsătoriei, care trebuie să cuprindă expres că persoana se poate sau nu se poate căsători.
 2. Documentele traduse și legalizate ori certificate de ofițerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare dacă este cazul (certificate de deces sau sentința de divorț) – originale și copii.
 3. Declarația de căsătorie se completează de către viitorii soți la sediul primăriei unde se va încheia căsătoria.

Acte necesare pentru încheierea căsătoriei – Cetățean străin

 1. Certificat medical prenupțial eliberat de un medic din România, care să poarte mențiunea “se poate căsători”.
 2. Pașaport (original și copie Xerox) – în care să fie aplicată viza de intrare în teritoriul României – sau act de identitate, original și copie Xerox (în cazul membrilor din statele membre ale UE).
 3. Actul de identitate al cetățeanului străin și viza acordată acestuia în vederea șederii pe teritoriul României trebuie să fie valabile atât la data depunerii dosarului de căsătorie cât și la data oficierii căsătoriei.
 4. Certificat de naștere – original și copie Xerox și după caz APOSTILAT cu Apostila Convenției de la Haga sau supralegalizat în funcție de statutul emitent. Certificatul de naștere va fi tradus și legalizat de un birou notarial de pe teritoriul României.
 5. Un document care să ateste domiciliul din străinătate al cetățeanului sau o declarație pe propria răspundere dată la un birou notarial din România privind domiciliul în țara de origine.
 6. Declarație pe propria răspundere, autentificată de un notar public privind domiciliul complet din țara de proveniență, dacă este cunoscător al limbii române scris/citit, starea civilă înaintea căsătoriei, îndeplinirea condițiilor de fond cerute de legea sa naționala pentru încheierea unei căsătorii în România.
 7. Declarație notarială cu privire la regimul matrimonial ales.

ATENȚIE !

 • Cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenții sau acorduri de asistență juridică în materie civilă ori de dreptul familiei vor prezenta documentele eliberate de autoritățile competente ale statului de cetățenie, datate recent – maximum 3 luni de la emitere.
 • Se va atașa și traducerea în limba română, legalizată la un notar din România a dovezii/certificatului menționat anterior.
 • După caz, dovada desfacerii căsătoriei anterioare prin sentința de divorț sau certificate de deces însoțite de certificatele de căsătorie, apostilate sau supralegalizate în funcție de țară.
 • În cazul cetățenilor străini care nu cunosc limba română, la încheierea căsătoriei este obligatorie prezența unui interpret autorizat.

Documente necesare pentru eliberarea certificatului de deces

Cadrul legal – Hotărârea pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă cu nr.64/2011.
Competența – serviciul de stare civilă.
Procedura – Înregistrarea decesului se va putea face la ofițerul de stare civilă a comunei Bălănești, județul Gorj, doar dacă acesta s-a produs în baza comunei.

La declararea decesului se depun următoarele acte:

1.Pentru moarte naturală :

– certificatul medical constatator al decesului întocmit și semnat de medicul care a constatat decesul.
– actul de identitate al celui decedat.
– certificatul de naștere și căsătorie al celui decedat, după caz.
– actul de identitate al declarantului.

2.Pentru moarte violentă (crimă, sinucidere, accident, găsirea unui cadavru), în afară de actele enumerate la “punctul 1” se va prezenta și o dovadă eliberată de poliție sau de parchet, din care să rezulte că una din aceste autorități a fost sesizată despre deces.

Termen:
– 3 zile de la data încetării din viață în cazul morții naturale (cuprinzând atât ziua în care s-a produs decesul cât și ziua în care se face declarația).
– 48 ore din momentul decesului sau al găsirii cadavrului, în cazul morții violente.

În cazul în care decesul nu a fost declarat în termen, întocmirea actului de deces se face cu aprobarea parchetului.

Eliberarea livretului de familiei persoanelor care nu l-au primit cu ocazia oficierii căsătoriei/persoanelor necăsătorite, cu copii

Acte necesare

cerere tip;
copie act identitate (BI/CI) și certificat naștere solicitant;
copie act identitate (BI/CI) și certificat naștere soț/sotie solicitant, după caz;
copie certificate naștere copii minori;
copie hotărâre judecătorească divorț (după caz);
copie hotărâre judecătorească încredințare minori (după caz);
dosar cu șină;

Ultima actualizare: 10:29 | 22.05.2024

Sari la conținut